Landsbyhøjskolen
Rudmevej 80, 5750 Ringe
Tlf: 60915845
E-mail: tyge@kreativproces.dk

Og få gratis tilsendt slides fra mit seneste foredrag.

Kursusbeskrivelse:

Fonde og fondsansøgninger
- til lokale projekter

Det samme kursus afholdes 
3 forskellige steder:
  • 4. marts i Rødding, Skive Kommune
  • 18. marts i Rudme på Fyn
  • 26. august i Odder, hos LDF
Tidspunkt:  
kl 16.30 – 21.00
 
Der sættes specielt fokus på lokale projekter, hvor der er behov for at skaffe økonomiske midler ud over egenfinansiering.
Tilmelding:
Send mail til tygemortensen@gmail.com
med navn(e), telefon, organisation
Ved tvivlsspørgsmål ring til Tyge på
Tel: 60915845
Målgruppe:
Kurset henvender sig til fundraisere, projektmagere, kommunalt ansatte, lokalråd, foreningsledere m.fl., som ønsker flere redskaber til at finde finansiering til lokale projekter. 
Hvorfor:
Flere og flere lokalsamfund opbygger i disse år kompetencer til selv at stå for udviklingen af deres landsbyer og lokalområder. Det indebærer bl.a., at lokale projektaktører arbejder med at finde finansiering til projekter, renoveringer, nybyggerier mv. - også udenfor de gængse kommunale kanaler. Det bliver derfor vigtigt at kunne professionalisere måden, hvorpå man søger penge til egne projekter. Kurset giver indblik i og tips til, hvordan man konkret forbedrer sin fundraising.
 
Indhold:
  • Hvordan kommer man fra ide til finansiering af et projekt?
  • Hvor kan man søge støtte til projekter i lokalsamfundet?
  • Hvordan opbygger man lokale kompetencer?
  • Hvordan skriver man en ansøgning, der virker?
Praktisk info:​
Antal deltagere:
Min. 14, max 28
 
Pris (ex. moms):  995 kr
Servering:
Kurset er inklusiv let aftensmad, kaffe og kage
Kursusledelse og organisering:
Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyhøjskolen
Tel: 6091 5845 (Tyge)
Undervisere: enten Berit Brunsgaard, Sille Linnet eller Ditte Staun, fra Pro-vins ApS og Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen.
OM:
 
Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Pro-vins Aps, Landdistrikternes Fællesråd og 
Landsbyhøjskolen.
Kurset er åbent for alle.
 
Efter tilmelding fremsendes faktura. 
Kurset er opdelt i 2 forløb 
  1. Tilskudsmuligheder og kvalificering af ideer og projekter frem mod at kunne søge fonde og puljer - Herunder også betydningen af samarbejde, netværk, inspiration, kommunikation og økonomi, samt muligheder hos andre bidragsydere, f.eks. gennem crowdfunding eller sponsorering.
  2. Arbejde med deltagernes konkrete ideer/projekter, hvor deltagerne udarbejder en skabelon til en fundraising strategi for deres ideer/projekter.