Landsbyhøjskolen
Rudmevej 80, 5750 Ringe
Tlf: 60915845
E-mail: tyge@kreativproces.dk

Og få gratis tilsendt slides fra mit seneste foredrag.

Foredrag

Målrettet lokalsamfund, frivillige foreninger, NGO'er, borger grupper, kommuner.

Sådan skaber I et levende lokalsamfund

30-60 minutter

Inspiration

Power points

I flere år har jeg prøvet at afkode hvad det er der gør at vi mennesker føler os vel tilpas i et lille lokalsamfund og specielt, hvordan man skaber det vi kalder 'et levende lokalsamfund'.

  

Jeg tror alle har drømmen om at leve i et levende lokalsamfund, med nærvær, sjove aktiviteter og imødekommende fællesskaber. Et sted hvor man roligt kan sætte sine børn i verden og et sted man trygt kan blive gammel. Men hvor finder man det og måske mere vigtigt, hvordan skaber og vedligeholder man det?

Foredraget med Tyge Mortensen, der er højskoleforstander og fremtidsforsker, vil både tager dig med op i et filosofisk-historisk perspektiv og ned i konkrete cases. Inspirerende, lærerigt og motiverende. Tyge bor selv i det levende landsbyfællesskab, Rudme, hvorfra han driver virksomheden Landsbyhøjskolen, samt Selskabet for Fremtidsforskning. Han er desuden selv frivillig som lokalrådsformand, med i styregruppen for sin landsbyklynge, i et egns-udviklingsråd for Ringe egnen, tovholder på borgerbudgettet, oldermand i projektorganisationen, Rudmekompagniet,  ejer af det lokale kultur- og mødested, Galleri Svinestien, samt vært for lokale samtalemiddage og sangaftener på Midtfyn............ for at nævne de mest relevante.

Læs mere her

Lokalsamfund som drivere for FNs 17 Verdensmål ​​​

20-45 minutter

Pep talk

Power points

FN’s verdensmål er en opfordring til alle. Regeringer, virksomheder, organisationer, individer og ikke mindst lokalsamfund.

Hvad der ikke lykkes lokalt, vil det heller ikke lykkedes globalt. Derfor SKAL lokalsamfundende drive omstillingen af vores samfund. I fællesskab skal vi finde ud af at stoppe med at drive rov på naturens ressourcer og at ødelægge de levende systemer. Vi skal vi bo, leve og arbejde på måder, der er i balance med Jordklodens naturgrundlag. Omstillingens omfang kan virke uoverskueligt men konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget, vil til gengæld være ubærlige.

 

De kommende 10 år frem mod 2030 bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omstille vores adfærd og livstil så vores børn og børnebørn får en bæredygtig fremtid. Overalt i verden viser lokalsamfund at det er muligt at omstille til bæredygtighed.

Foredraget med Tyge Mortensen, højskoleforstander og fremtidsforsker vil både tager dig med op i et filosofisk perspektiv og ned i konkrete cases. inspirerene, lærerigt og motiverende. Tyge bor i et landsbyfællesskabet Rudme, hvorfra han driver virksomheden Landsbyhøjskolen, samt Selskabet for Fremtidsforskning. 

Velkomst og fastholdelse af tilflyttere

45-60 minutter

Nytænkning

Power points

Det drejer sig om få engageret flere i det gode liv i landsbyen. At få skabt et trygt og godt naboskab. At få nye kræfter med i det frivillige arbejde. At få skabt en lokal identitet og et stærkt landsbyfællesskab.

 

Intet mindre!

 

Når man flytter til et nyt sted kan man være så heldig at blive mødt af naboerne, lokalsamfundet og kommunen. Eller ingen. Man kan afkode den lokale kulturs storhed, på måden man tager imod sine nye borgere og på hvad man gør for at indlemme dem og fastholde dem i fællesskaberne.

Foredraget med Tyge Mortensen, højskoleforstander og fremtidsforsker, vil både tager dig med op i et filosofisk perspektiv og ned i konkrete cases. Inspirerende, lærerigt og motiverende. Tyge bor i et landsbyfællesskabet Rudme, hvorfra han driver virksomheden Landsbyhøjskolen, samt Selskabet for Fremtidsforskning. Han er desuden lokalrådsformand og tidligere højskoleforstander på den nærliggende Ryslinge Højskole.

 

Læs mere her