Landsbyhøjskolen
Rudmevej 80, 5750 Ringe
Tlf: 60915845
E-mail: tyge@kreativproces.dk

Og få gratis tilsendt slides fra mit seneste foredrag.

April 15, 2019

I mandags holdt kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune for første gang et borgerdialogmøde forud for et kommunalbestyrelsesmøde.

Mødet var rykket ud på Foderstoffen.dk i Rudme Lokalsamfund og Rudme Lokalråd inviteret til at starte Borgerdiaogmødet op.

Jeg gav som...

April 15, 2019

Hvad drejer det sig om?

Det drejer sig om få engageret flere i det gode liv i landsbyen. At få skabt et trygt og godt naboskab. At få nye kræfter med i det frivillige arbejde. At få skabt en lokal identitet og et stærkt landsbyfællesskab.

Intet mindre!

Når man flytter til...

February 18, 2018

Hal Koch uddyber i denne kronik sin ide om, hvad Demokrati er. "Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaaelse og Respekt, som er Demokratiets Væsen."

Denne Koch'ske demokratifortælling blev i årene efter til en fælles forståelse og fundamentet for et frembloms...

February 16, 2018

Hvis man ikke kender NFS Grundtvig, kender man heller ikke ret meget til Danmarks nyere historie. Hverken kulturelt, politisk eller økonomisk.

February 6, 2018

”Det lyder godt nok kedeligt”, var min kones første kommentar, da jeg fortalte at jeg her til aften havde tænkt mig at tage til et offentligt møde, som kommunen havde indkaldt til.

”Hvad var det du kaldte det?” spurgte hun, ikke videre nysgerrig.

Civilsamfundsstrategimød...

February 6, 2018

Lysten til at blive aktive borgere fik Andreas og Nadja til at starte Borgerlyst tilbage i 2010. Og et af deres meget centrale initiativer kaldte de Samtalesaloner.

Målet var at bringe samtalen tilbage til folket og dermed handlekraften.

Helt grundlæggende er e...