Landsbyhøjskolen
Rudmevej 80, 5750 Ringe
Tlf: 60915845
E-mail: tyge@kreativproces.dk

Og få gratis tilsendt slides fra mit seneste foredrag.

January 11, 2020

Den Blå sangbog var de dansksindede slesvigeres mest brugte sangbog i tiden fra omkring 1880 til omkring 1940.

På titelbladet stod bogens motto, et citat fra Edvard Lembckes sang om modersmålet:

Hver Sang, som Folket kender

og lytter til med Lyst,

det blev en Ring i Brynje...

April 15, 2019

I mandags holdt kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune for første gang et borgerdialogmøde forud for et kommunalbestyrelsesmøde.

Mødet var rykket ud på Foderstoffen.dk i Rudme Lokalsamfund og Rudme Lokalråd inviteret til at starte Borgerdiaogmødet op.

Jeg gav som...

April 15, 2019

Hvad drejer det sig om?

Det drejer sig om få engageret flere i det gode liv i landsbyen. At få skabt et trygt og godt naboskab. At få nye kræfter med i det frivillige arbejde. At få skabt en lokal identitet og et stærkt landsbyfællesskab.

Intet mindre!

Når man flytter til...

February 18, 2018

Hal Koch uddyber i denne kronik sin ide om, hvad Demokrati er. "Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaaelse og Respekt, som er Demokratiets Væsen."

Denne Koch'ske demokratifortælling blev i årene efter til en fælles forståelse og fundamentet for et frembloms...