Velkommen

Landsbyhøjskolen arbejder med udvikling af civilsamfund. Landsbyhøjskolen er stiftet af Tyge Mortensen som et spin off af Ryslinge Højskole og arbejdet med at gøre højskolen til en åben og aktiv del af samfundet. Højskole er ikke nødvendigvis et sted, men er en måde at være sammen på.

På denne side kan du fine viden og værkstøjer til inspiration. Du kan også købe noget af vores Grundtvigs-samling, eller booke os til et foredrag, facilitering eller fremtidsworkshop.

Vi faciliterer møder. Styre workshops. Moderere konferencer. Planlægger seminarer. Hjælper med det gode møde. Inspirere med foredrag.

Vores kurser handler om - rekrutering af flere frivillige - organisering af lokalsamfund - landsbyledelse - branding af lokalsamfund - funding af projekter.

 

Debat og buster

Hvad kan vi bruge Grundtvig og Christen Kolds tanker til i ny tid?  

Re-vitalisering af værdigrundlaget i vores samfund og institutioner er mere presserende nu end nogensinde før. De unge søger i højere og højere grad væk fra det meningsløse og mod det værdiskabende. Værdier som frihed, ligeværd og fællesskab er nogle af de grundtvig-koldske kerneværdier, hvorpå vi historisk set har bygget vore skoler og institutioner. Vi skal tilbage til disse værdier, og pointere vigtigheden de har, i en verden hvor egoismen har tendens til at sejrer over vi-ét. 

En grundtvig-koldsk saltvandsindsprøjtning er noget alle institutioner og dermed vores samfund, ville drage gavn af. 

Står I mon og mangler en helt unik gave og/eller et spændende oplæg? Måske til jubilæer, skolens mærkedage eller andre events, hvor jeres grundtvig-koldske værdigrundlag skal fejres og/eller re-vitaliseres? 

Landsbyhøjskolen vil med dette initiativ spørge om I er med på at starte en debat i håbet om at re-vitalisere samtalen om det grundtvig-koldske værdigrundlag. 

Men ved vi det selv? Forstår vi det i dag? Og værdsætter vi det?

Tyge Mortensen, som er stifter af Landsbyhøjskolen, har i samarbejde med de dygtige kunstnere Ruben Pena og Arcardio Tomas Cabrera skabt et kunst- og kulturformidlingsprojekt, hvor der i efteråret 2017 er fremstillet en serie meget smukke buster af både Grundtvig og Christen Kold. Busterne kan erhverves på særlige vilkår, og formålet er først og fremmest at få en debat sat i gang med følgende tema:

Hvad kan vi bruge Grundtvig og Christen Kolds tanker til i ny tid? 

  • Busterne sælges i første omgang udelukkende til grundtvig-koldske skoler og institutioner
  • De overrækkes personligt af Landsbyhøjskolen ved en morgensamling, et fællesarrangement eller lign. hvor historien og formålet med projektet formidles (beregn 10-15 min)
  • Busterne kan også erhverves ved at booke foredraget ”Grundtvig for fremtiden” (45 min.) med undertemaet ”Hvad kan vi bruge Grundtvig og Christen Kolds tanker til i ny tid?  
  • Endelig overrækkes en buste i forbindelse med en debataften om samme tema, a la ”Højlunds forsamlingshus” arrangeret af Landsbyhøjskolen.                                
  • Busterne sælges og uddeles efter først til møller-princippet, dog vil friskoler, efterskoler eller højskoler eller andre grundtvigske institutioner have fortrinsret indtil udgangen af 2018.

 

Hvis man ikke kender NFS Grundtvig, kender man heller ikke ret meget til Danmarks nyere historie. Hverken kulturelt, politisk eller økonomisk.

Måske har de fleste en anelse om Grundtvigs betydning for kirke og skole. Det er nok færre, der tænker på den store indflydelse den grundtvigske bevægelse også har haft på det politiske og økonomiske liv. Men i den grundtvigske anskuelse kan det åndelige og det materielle slet ikke skilles ad.

"En kulturrevolution med direkte forvandlingskraft." Sådan er den grundtvigske bevægelse blevet betegnet af Ejvind Larsen, tidligere chefredaktør for avisen Information. De grundtvigske kredse var førende i den voldsomme omlægning af dansk økonomi, der med held blev gennemført i slutningen af 1800 tallet - især indenfor landbruget. Også dengang var verdensøkonomien i dyb krise. Markedspriserne på landrugsprodukter faldt drastisk - men kurven over det danske landbrugs indtjening steg! Historikeren Holger Gad har kaldt denne stigende kurve for "det økonomiske bevis for ånd!"

Rundt omkring i det danske landskab ser man fortsat sporene af den grundtvigske bevægelse. Højskoler og efterskole, friskoler, kirker for grundtvigske frimenigheder og valgmenigheder, forsamlingshuse, brugsforeninger, andelsforeninger, andelsslagterier og andelskasser. Dertil et utal af foreninger. Mange af disse foretagender er nu nedlagt, eller de er blevet organiseret på en anden måde. Sådan er historiens ubønhørlige gang. Den grundtvigske bevægelse lader sig ikke gentage i sin oprindelige form. "Tiderne skifte af frygt for ælde," som grundtvig - også - skrev. Men det betyder jo langt fra, at den grundtvigske inspiration er død, og at den ikke kan sætte sig nye spor. 

Når udenlandske forskere betragter det danske samfund udefra, undrer de sig over, hvor forholdsvis ubesværet det lykkedes at omforme en tilbagestående, enevældig stat til et moderne og velstående demokrati. Ingen blodsudgydelser eller masse deportationer, ingen voldelige opstande eller forsøg på militærkup, ingen folkedomstole og henrettelser.

Den amerikanske antropolog Steven M. Borish tillægger den grundtvigske bevægelse en stor del af æren for dette næsten enestående eksempel på en vellykket "nation-building". Efter hans mening kunne det tjene som model andre steder i nutidens ustabile verden. Derfor undrer han sig også over, at danskerne og danske historikere ikke selv ofrer denne opsigtsvækkende omstændighed mere opmærksomhed.

Måske er det på tide, at vi besinder os på den inspiration, der kan hentes hos Grundtvig og den grundtvigske bevægelse. Ikke så meget for fortidens skyld, men for nutiden og fremtiden.

Shop Grundtvig

Skulpturere til låns

Åbne kurser

Følg os på FB

Følg os på Instagram