22.feb.: Rekruttering af frivillige

Hvordan får vi flere frivillige med til bidrage til mere i lokalsamfundene?

  • Varenr: 401
  • Vægt i kg.:

Beskrivelse af varen

På dette aftenkursus sætter vi fokus på en af de store udfordringer i det daglige lokale arbejde, nemlig rekrutteringen til og involveringen i det frivillige arbejde i eget lokalområde.

Det er Tordenskjoldssoldater der igennem årene har trukket læsset. Det kan ikke fortsætte. Mange flere bør bidrage med mere til det fælles bedste og det kan være svært at få flere med i en travl hverdag.

Så derfor har vi lavet dette mini inspirationskursus for alle jer, der allerede gør en stor indsats i jeres lokalområder.

Det bliver en veksling mellem inspirationsoplæg, teorier, metoder og gode eksempler suppleret med gruppearbejde, diskussion og idéudvikling.

Vi serverer lidt mad og der bliver mulighed for at netværke med deltagerne fra de øvrige lokalområder, så dermed bliver der også mulighed for at få gode idéer og input med hjem fra den front.

Tid: Mandag d 15. maj kl 17.00 – 21.00

Sted: Roberthus, Tybovej 2, Egtved

Deltagere: min 12

 

Kursets brændende spørgsmål:

  • Hvordan og til hvad, rekrutterer vi nye til frivilligt arbejde i lokalsamfundet?
  • Kan vi organisere det frivillige arbejde anderledes, så det blive mere attraktivt at deltage i?

Inspirator og underviser:

Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen

Tilmelding senest den 12. februar 2018 af hensyn til madbestilling.

Ved tilmelding skal der oplyses navn, mailadresse, lokalsamfund, kommune og telefonnummer.